Бонус бағдарламасының шарттары

Адалдық бағдарламасының ережелері

"CCMhockey.kz" Интернет-дүкені

(бұдан әрі - Бағдарлама)

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Интернет-дүкеннің адалдық бағдарламасының ережелері "CCMhockey.kz "(бұдан әрі-қағидалар) қатысушының және (немесе) сатып алушының Интернет-дүкеннің адалдық бағдарламасына қатысу шарттары мен тәртібін айқындайды "ССМhockey.kz" ол сатушымен бөлшек сатып алу-сату шартын жасасқан кезде.

1.2. Бағдарлама Қазақстан Республикасының аумағында сатушының Интернет-дүкенінде қолданылады.

1.3. Бағдарламаның қолданылу мерзімі – ол Интернет желісіндегі сайтта жарияланған сәттен бастап https://ccmhockey.kz / және Ұйымдастырушының шешімі бойынша оның күші жойылғанға дейін.

 

2. Терминдер мен анықтамалар

2.1. Сатушы (сонымен қатар-ұйымдастырушы) - "ИНСПОРТ-КЗ" ЖШС, орналасқан жерінің мекенжайы: Астана қ., Есіл ауданы, Достық көшесі, 18 ғимарат

2.2. Қатысушы-сатып алу қабілетінің жасына жеткен, жеке кабинетте тіркеуден өткен кез келген жеке тұлға.

2.3. Сатып алушы (сонымен қатар – 2.2-тармақта көрсетілгендей қатысушы) - сатып алу қабілеттілігі жасына жеткен және Сатушымен бөлшек сатып алу-сату шартын жасасқан кез келген жеке тұлға.

2.4. Тауар-сатушының Интернет-дүкенінде сатылатын кез келген өнім.

2.5. Интернет-дүкен-Интернет желісінде орналасқан сатушының интернет-дүкені: https://ccmhockey.kz / оның көмегімен сатушы мен Сатып алушы арасында тауарды қашықтан бөлшек сатып алу-сату шартын жасасу жүзеге асырылады.

2.6. Бонустық ұпайлар (сонымен қатар – ұпайлар) – ұйымдастырушы қатысушыға осы бағдарламаға сәйкес беретін жеңілдік нысаны. Ұпайлар есеп бірліктері болып табылады және оларды интернет-дүкенде сатып алу үшін ішінара төлеуге және ұйымдастырушы тауарлар үшін төлем ретінде қабылдауға болады. Бір балл бір теңгеге тең. Ұпайлар ақша қаражаттарына айырбастауға жатпайды

2.7. Сатып алушының жеке кабинеті – сатып алушының жеке парағы, Интернет-дүкеннің сайтында қол жетімді, онда Сатып алушы, бонустық ұпайлар саны, сондай-ақ жеке акциялар туралы ақпарат бар.

2.8. Қатысушының бонустық шоты, қатысушы толтырған тіркеу нысаны негізінде Бағдарламаны ұйымдастырушының есеп жүйесінде тіркелген шот – шот. Бағдарламаға қатысушының шоты есептік бірліктерде-балдармен жүргізіледі.

2.9. Тапсырыс – Сатып алушы таңдаған және ол себетке орналастырған, сатушы белгілеген бағамен төленуі тиіс, Интернет-дүкеннің сайтында көрсетілген тауарлар.

 

3. Бағдарламаның мақсаты

3.1. Бұл бағдарлама тұтынушылардың назарын аударуға және ұйымдастырушы Интернет-дүкенде сататын тауарларды сатуды арттыруға бағытталған. Бағдарлама лотерея немесе тәуекелге негізделген басқа іс-шара емес.

3.2. Бағдарламаны іске қосу күні осы Қағидаларды ұйымдастырушының сайтында мына мекенжай бойынша орналастыру күні болып табылады: https://ccmhockey.kz/

 

4. Бағдарламаға қатысу шарттары

4.1. Бағдарламаға қатысу ерікті болып табылады.

4.2. Бағдарламаға 18 (он сегіз) жасқа толған және Ұлттық телефон нөмірін пайдаланатын кез келген адам қатыса алады

4.3. Бағдарламада тіркеу интернет желісіндегі сайтта нысанды толтыру жолымен жүргізіледі https://ccmhockey.kz//register / жеке кабинетке кіру үшін аты-жөні, электрондық пошта мекенжайы, байланыс телефонының нөмірі және пароль ретінде немесе сатушының Интернет-дүкенінде тапсырыс беру кезінде пайдаланылатын белгілердің бірегей комбинациясын енгізу.

4.4. Осы бөлімнің 4.2 және 4.3-тармақтарында көзделген талаптар сақталған жағдайда, әрекетке қабілетті жеке тұлға Бағдарламаға қатысушы мәртебесін алады.

4.5. Бағдарламада қатысушының жеке кабинетінде тіркелген кезде оған "сәлемдесу" 500 балл есептеледі, олардың қолданылу мерзімі олар есептелген сәттен бастап күнтізбелік 30 күнді құрайды.

4.6. Болашақта бонустық ұпайлар Сатып алушы сатып алған тауардың құнынан пайыз түрінде (осы бағдарламаның 4.7-тармағына сәйкес) есептеледі.

4.7. Бонустар ретінде есептелетін Сатып алушы сатып алған тауардың пайыздық мөлшері рейтингпен анықталады және төмендегі кестеге сәйкес Интернет-дүкенде сатып алушы жасаған және Төлеген барлық тауарлардың жалпы құнына байланысты болады:

Рейтинг

Сатып алудың жалпы сомасы

Бонустар түрінде есептелген сатып алудың пайызы

 

Қола

1-ден 250 000 теңгеге дейін

3%

Күміс

250 001 рубльден 750 000 теңгеге дейін

5%

Алтын

750 001 теңгеден 1250 000 теңгеге дейін

7%

Платина

1 250 001 теңгеден бастап

10%

4.8. Ұпайлар саны, олардың қолданылу мерзімі туралы ақпарат қатысушының жеке кабинетінде қолжетімді.

4.9. Осы бағдарламаның 4.6-тармағында көрсетілген бонустық ұпайлар сатып алушыға есептеледі және тауарды сатып алушы қайтармаған жағдайда тауар төленген сәттен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күн өткен соң сатып алушының жеке кабинетінде көрсетіледі. Егер тауардың бір бөлігін сатып алушы баллмен төлеген жағдайда, балл Сатып алушы тауар үшін төлеген ақша қаражатының сомасына есептеледі.

4.10. Есептелген ұпайларды қатысушы сатушымен кейінгі бөлшек сатып алу-сату шарттарын жасасу кезінде төлем ретінде пайдалана алады

ұйымдастырушы бонустық ұпайларды есептеген сәттен бастап 1 (бір) жыл ішінде және Интернет-дүкенде "online" тауарына ақы төлеу шартымен осындай бөлшек сатып алу-сату шарттарын жасасқан жағдайда тауар құнының 30 (отыз) % - на дейін. Осы тармақта көрсетілген кезең ішінде бонустық ұпайлар пайдаланылмаған кезде есептелген бонустық ұпайлар жойылады.

4.11. Сатып алушы есептелген балдармен сатушы жеңілдіктермен сатуға ұсынған өзі сатып алатын тауар құнының, сондай-ақ өткізілуі Ұйымдастырушының шешімі бойынша жүргізілетін акцияларға қатысатын тауарлардың 30 (отыз) % - на дейін төлеуге құқылы.

4.12. Сатушының тауарды жеткізу жөніндегі қызметтері, сондай-ақ Сатып алушы сатып алатын сыйлық сертификаттары бонустық ұпайлармен төленбейді.

4.13. Бонустық ұпайларды пайдалана отырып сатып алынған тауарларды айырбастау және қайтару тауарларды айырбастау мен қайтарудың жалпы тәртібімен жүзеге асырылады.

4.14. Ішінара бонустық ұпайлармен төленген тауарды қайтарған кезде, бонустық ұпайлар сатып алушыға қайтарылады және сатып алушының жеке кабинетінде көрсетіледі. Қайтарылуға жататын бонустық баллдардың сомасы, осы Қағидалардың 4.15-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, қайтарылатын тауар төленген бонустық баллдардың сомасына тең.

4.15. Сатып алушы екі немесе одан да көп тауарларды сатып алған және кейіннен қандай да бір тауарды немесе қандай да бір тауарларды қайтарған жағдайда, бонустық ұпайларды қайтару осы тауарға немесе тауарларға қатысты пропорционалды түрде жүзеге асырылады.

4.16. Сатып алушы сатып алған және бонустық ұпайлармен төленген тауар немесе тауарлардың бір бөлігі қайтарылған жағдайда, бонустық ұпайлар сатып алушының шотына қайтарылады және тауар үшін ақшалай қаражатты қайтару күнінен кешіктірілмей жеке кабинетте көрсетіледі. Қайтарылған бонустық ұпайлардың қолданылу мерзімі тауарға бонустық ұпайлармен төленген, сатып алушы тауарды қайтарған және бонустық ұпайларды қайтарған кезден бастап кезеңге ұзартылмайды. Сатып алу үшін Бонустық ұпайлар есептелген тауарды қайтарған кезде олар бағдарламаға қатысушының шотынан шегеріледі.

4.17. Ұйымдастырушы өз қалауы бойынша балдарды есептеудің және/немесе есептемеудің өзге де негіздерін (жағдайларын), олардың қолданылу мерзімдерін, оның ішінде қатысушылардың жекелеген санаттары үшін белгілей алады.

4.18. Ұйымдастырушы келесі жағдайларда бонустық ұпайларды жою рәсімін жүргізеді:

1) осы Қағидалардың 4.5, 4.10-тармақтарына сәйкес бонустық балдардың қолданылу мерзімінің, сондай-ақ осы Қағидалардың 4.17-тармағына сәйкес ұйымдастырушы белгілеген мерзімнің өтуі;

2) қатысушыны Бағдарламадан шығару немесе қатысушының бағдарламаға қатысудан бас тартуы;

3) бонустық ұпайлар қате, оның ішінде техникалық іркіліс, бағдарламалық қамтамасыз ету жұмысының іркілісі және өзге де іркілістер нәтижесінде есептелген;

4) бонустық ұпайларды есептеу ережені теріс пайдаланудың, қатысушының немесе үшінші тұлғалардың жосықсыз әрекеттерінің нәтижесі болып табылды.

4.19. Бонустық бағдарламаға қатысу қатысушының осы ережелермен танысқанын және келіскенін білдіреді.

 

5. Қатысушылардың құқықтары мен міндеттері

5.1. Қатысушылардың заңнамада, сондай-ақ осы Қағидаларда белгіленген құқықтары мен міндеттері болады.

5.2. Қатысушылар:

5.2.1. Осы ережелермен танысыңыз.

5.2.2. Бағдарлама шарттарына сәйкес балл беруді талап ету.

5.2.3. Бағдарлама туралы, сондай-ақ осы Қағидалардағы өзгерістер туралы ақпарат алу.

5.2.4. Қатысушы бұл туралы сатушыға жеке кабинеті арқылы хабарлама жіберу арқылы кез келген уақытта бағдарламаға қатысуын тоқтатуға құқылы.

5.3. Қатысушылар бағдарламаға қатысуға келісе отырып, осы Қағидалардың барлық ережелері мен талаптарын орындауға және орындауға міндеттенеді.

5.4. Бағдарламаға қатыса отырып, қатысушы өзінің дербес деректерінің өңделуге жататындығымен келіседі, сондай-ақ жарнамалық сипаттағы смс-таратуды қоса алғанда, телефон , факсимильді, жылжымалы радиотелефон байланысын пайдалану арқылы электр байланысы желілері бойынша жарнамалық ақпаратты таратуға келісім береді

 

6. Ұйымдастырушының құқықтары мен міндеттері

6.1. Ұйымдастырушы:

6.1.1. Бонустық бағдарламаны сатып алушыларға қосымша ескертусіз бастағанға дейін жүргізуден бас тарту.

6.1.2. Осы Қағидаларда көзделген тәртіппен осындай тоқтату туралы қатысушыларға хабарланған жағдайда, бағдарлама басталғаннан кейін оны өткізуді мерзімінен бұрын тоқтатыңыз. Бағдарламаны жүргізу тоқтатылған кезге дейін жасалған мәмілелерге осы Қағидалардың ережелері қолданылады.

6.1.3. Қатысушыларды осы Қағидаларда көзделген тәртіппен бұл туралы хабардар ету шартымен осы Қағидаларға өзгерістер енгізу.

6.1.4. Қатысушы ұсынған дербес деректерді, сондай-ақ ол туралы өзге де материалдарды шектеусіз аумақта және ол үшін қандай да бір сыйақы төлемей пайдалану және өңдеу.

6.1.5. Жарнамалық ақпаратты телекоммуникация желілері бойынша, оның ішінде телефон, факсимиль, жылжымалы радиотелефон байланысын, соның ішінде жарнамалық сипаттағы смс-таратуды пайдалану арқылы тарату.

6.1.6. Бағдарламаны ұйымдастырушы мән-жайлар анықталғанға дейін және егер қатысушы алдын ала ескертусіз Бағдарламаға қатысушының шотын бұғаттау құқығын өзіне қалдырады:

6.1.6.1. осы ережелерді сақтамайды;

6.1.6.2. бағдарлама ережелерін теріс пайдаланады;

6.1.6.3. бағдарламаны ұйымдастырушыға жаңылыстыратын немесе дұрыс емес ақпарат береді.

6.2. Ұйымдастырушы міндетті:

6.2.1. Қатысушыларды бағдарламаның ережелері туралы, осы бағдарламаға өзгерістер енгізу туралы, мерзімінен бұрын тоқтату немесе тоқтата тұру туралы, сондай-ақ ережелерді және оларға енгізілген өзгерістерді интернет-дүкеннің сайтында жариялау арқылы бағдарламаға қатысуға әсер етуі мүмкін өзге де ақпарат туралы хабардар ету.

6.2.2.       Бағдарламаны осы Қағидаларға сәйкес жүргізу.

 

7. Бағдарламаға қатысушыларды оны өткізудің мерзімдері мен шарттары туралы, Бағдарламаға өзгерістер енгізу туралы, сондай-ақ оны өткізуді тоқтата тұру немесе мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабардар ету тәсілі мен тәртібі

7.1. Толық Ережелер Интернет ақпараттық желісінде ұйымдастырушының сайтында мына мекенжай бойынша орналастырылады: Интернет желісінде: https://ccmhockey.kz/

7.2. Бағдарламаға өзгерістер енгізілген, бағдарламаны өткізу мерзімінен бұрын тоқтатылған немесе тоқтатылған жағдайда бұл туралы ақпарат ұйымдастырушының сайтында мына мекенжай бойынша орналастырылады https://ccmhockey.kz / бағдарламаға өзгерістер енгізу, сондай-ақ оны тоқтату немесе тоқтата тұру сәтіне дейін кемінде 14 (он төрт) күн бұрын.

7.3. Бонустық бағдарламаға қатысты барлық даулы мәселелер заңнамаға сәйкес реттеледі. Бонустық бағдарламаға қатысуға байланысты даулы жағдайларды шешу үшін қатысушыға ұйымдастырушының +7 (705) 533-06-14 телефон нөміріне қоңырау шалу немесе электрондық пошта мекенжайына электрондық хабарлама жазу қажет: shop@ccmhockey.kz . жұмыс күндері сағат 10.00-ден 19.00-ге дейін. Астана уақыты бойынша.

 

8.       Жауапкершілік

8.1. Ұйымдастырушы Интернет-дүкеннің және тиісінше Интернет-сайттың үздіксіз жұмыс істеуіне және жұмыста үзілістер болған жағдайда Интернет-сайттың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтірудің қандай да бір мерзімдерін сақтауға кепілдік бермейді.

8.2. Ұйымдастырушы бағдарламаның қатысушының талаптары мен үміттеріне сәйкес келетініне/сәйкес келетініне кепілдік бермейді.

8.3. Ұйымдастырушы қатысушылардың Бағдарламаға қатысуы салдарынан туындаған кез келген залал түрлері үшін жауапты болмайды

8.4. Қатысушының басқа қатысушыларға немесе өзге де үшінші тұлғаларға бонустық ұпайларды не оларды алу құқығын беруге, сатуға не өзгеше түрде иеліктен шығаруға құқығы жоқ.

 

9.       Басқа шарттар

9.1. Ұйымдастырушының бонустық бағдарламаны өткізуге байланысты барлық мәселелер бойынша және осы Қағидаларға сәйкес қатысушылардың назарына жеткізілген шешімдері түпкілікті болып есептеледі және барлық қатысушыларға таратылады.

9.2. Ережеге қатысты барлық даулы мәселелер заңнамаға сәйкес реттеледі.

9.3. Ұйымдастырушының осы Қағидаларға сәйкес өз міндеттемелерін бұзуына қатысты талаптарды Сатып алушы / қатысушы ұйымдастырушыға ұсынады.

9.4. Қатысушының тауардың сапасына қатысты талаптарын қатысушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қоя алады.